V době uzavření školy pro prezenční výuku (viz https://www.vse.cz/aktuality/mimoradna-opatreni-vse-v-souvislosti-s-pokyny-ministerstva-zdravotnictvi-cr-platna-od-11-3-2020/) bude výuka probíhat následujícím způsobem:

 • Přednášky bude možné sledovat ze záznamu na YouTube (přímý přenos se technicky neosvědčil). Odkazy na sledování naleznete v programu přednášek. Každý pátek od 11:30 pak bude možné pokládat dotazy během telekonference.

 • Pro cvičení budou dostupné podklady pro samostatnou práci a bude zajištěna možnost konzultace se cvičícími.
  • Cvičení 20.3. přístupy k návrhu, jedinečnost hodnot a cizí klíč
  • Cvičení 27.3. schémata - XML schémata a Schematron
  • Cvičení 3.4. XSLT transformace - základy
  • Cvičení 10.4. odpadá (státní svátek)
  • Cvičení 17.4. XSLT transformace - pokračování
  • Cvičení 24.4. XSLT pokračování II. (HTML) a základy XSL-FO
  • Cvičení 1.5. odpadá (státní svátek)
  • Cvičení 8.5. odpadá (státní svátek)
  • Cvičení 12.5. dokončení transformace do XSL-FO (resp. do PDF) a základy pro DocBook

 • Termíny obhajob semestrálních prací jsou vypsány v InSISu. Je možné se na ně zapisovat od 10.5. od 20h. Podmínky a průběh obhajob přes MS Teams jsou popsány na webu.

 • Nadále bude možné získat body za práci na domácích úkolech.

 • Tento týden se vše připravuje, takže výše popsané bude k dispozici v týdnu od 16. března.