Podmínkou pro úspěšné obsolvování předmětu je splnění následujících požadavků:

  1. Úspěšně napsat závěrečný test [max. 50 bodů]
  2. Vypracování semestrální práce [max. 50 bodů]

Z každého z požadavků musíte navíc získat alespoň 50 % z maximálního počtu bodů.

Body z jednotlivých částí jsou sečteny, hodnocení je následně dle standardní stupnice využívané na VŠE.

Za aktivitu v průběhu semestru a plnění domácích úkolů můžete získat ještě body bonusové, kterými si můžete své celkové skóre vylepšit.

Výslednou známku vám do InSIS zapíše cvičící.

Závěrečný test

Na termín testu je nutné se přihlásit pomocí systému InSISu. Pokud se bez omluvy nedostavíte ani na jeden z termínů testu, je vám předmět automaticky klasifikován jako “nedostavil(a) se”.

Pokud z testu získáte méně než 30 bodů, je možné psát opravu. Na opravný test se již pomocí InSISu nepřihlašuje. Z opravného testu lze získat maximálně 30 bodů.

Test hodnotí přednášející.

Další informace k testu

Semestrální práce

V rámci předmětu byste měli vypracovat a obhájit práci, v rámci které prokážete zvládnutí všech dílčích probíraných témat.

Obsah práce

  • Vytvoření XML schématu vhodného pro přenos zvoleného typu informací a vytvoření vzorového XML dokumentu
  • XSL transformace pro konverzi do HTML do PDF

Přesné zadání závěrečné práce je potřeba domluvit se cvičícím a nechat si jej do stanoveného termínu odsouhlasit.

Z hlediska obsahu jsou pro obsah semestrální práce povolenými jazyky čeština, slovenština a angličtina.

Odevzdání práce, hodnocení

Práce je odevzdávána ve zkouškovém období, způsob odevzdání stanoví jednotliví cvičící. Doporučujeme však práci vypracovávat již v průběhu semestru - souběžně s tím, jak jsou jednotlivé technologie probírány v rámci cvičení.

Po odevzdání je nutné se přihlásit na termín obhajoby, v rámci které je práce ohodnocena. V rámci obhajoby bude ověřena také vaše znalost použitých technologií a můžete očekávat výzvu k provedení změn ve vybraném souboru.

Pokud přijdete na obhajobu práce nejpozději dva týdny před koncem zkouškového období, máte možnost se s cvičícím domluvit na termínu, do kterého bude možné práci doladit.

Podrobné požadavky na obsah semestrální práce