Přednášky se konají každý pátek od 9.15 v učebně RB 210.

Program přednášek

Datum Program
16.2. Úvod
  • využití XML
  • historie XML
Video: Úvodní přednáška
23.2. Syntaxe XML (PDF)
Studijní materiály k základům syntaxe XML
Video: Syntaxe XML
1.3. přednáška není
8.3. XML schémata (PDF)
Studijní materiály (PDF verze pro tisk)
Video: Úvod do XML schémat
15.3. a 22.3. XML schémata
Video: XML schémata - Čast 1 - Úvod a jednoduché datové typy
Video: XML schémata - Čast 2 - Komplexní datové typy, validace a přístupy k návrhu schématu
29.3. přednáška není
5.4. Stylové jazyky
Studijní materiály
XSLT 2.0 and XPath 2.0 programmer's reference (on-line i k zapůjčení v knihovně)
Video: Stylové jazyky – úvod
Video: XSLT – Část 1 – Úvod a základní principy
Video: Úvod do dotazovacího jazyka XPath
Video: XPath – dokončení
12.4. přednáška není
19.4. XSLT (PDF)
Video: XSLT – Část 2 – Základní instrukce
Video: XSLT – Část 3 – Více o šablonách
26.4. XSLT
Video: XSLT – Část 4 – Další možnosti jazyka
3.5. Generování tiskových výstupů z XML
XSL-FO (PDF)
Studijní materiály
Video: XSL-FO

CSS Print (PDF)
Video: CSS Print
10.5. Ukládání a vyhledávání XML dat (PDF)
Video: Ukládání a vyhledávání XML

Další XML technologie (PDF)
Video: Další XML technologie

Záznamy přednášek

Záznamy přednášek jsou dostupné na YT.

Záznamy vznikly v době covidové a od té doby nejsou aktualizované, proto vřele doporučuji chodit na přednášky osobně a videa si nechat v záloze pro mimořádné absence.