Závěrečný test se bude psát on-line v prostředí InSIS dne 22. května od 11:00. Podrobnosti o tom, jak test psát a jak se na něj přihlásit, dostanou studenti v předstihu emailem.

Pokud test napíšete na méně než 60 % bodů, bude možnost psát opravný test.

V testu budou otázky na témata, která se během semestru probírala na přednáškách (klasických nebo nahraných na YT). Na test je proto doporučeno projít si přednášky a studijní materiály odkazované z programu přednášek. V testu nebudou otázky věnované XSL-FO a XML databázím.