Závěrečný test je možné psát

  • 18. května od 12:00 v posluchárně NB C
  • 26. května od 11:00 v posluchárně NB D
  •  9. června od 11:00 v posluchárně NB D

Na test se musíte přihlásit pomocí ISIS. Pokud se bez omluvy nepřihlásíte a nedostavíte ani na jeden z termínů testu, je vám předmět automaticky klasifikován jako nedostavil(a) se.

Pokud test napíšete na méně než 60 % bodů, můžete v některém z dalších termínů psát opravu. Na opravný test se již nepřihlašuje pomocí ISIS.